bootstrap responsive templates


KAIZEN FITNESS

En speciell form av funktionell fysiska träning – ”Kaizen fitness” är integrerad i vår träningen. Den gör att du får bättre kondition, styrka och kroppskontroll vilket gör dig ännu mer effektiv i att hantera utmaningar. Målet är att öka den fysiska kapaciteten och viljestyrkan att hantera verkliga situationer.
Träningen bygger på kort tid upp en funktionell helkroppsstyrka och kondition, vilket ger god hälsa.
Träningarna sker i huvudsak som cirkelträning med mittsar, din egen kroppsvikt eller olika funktionella vikter. Under vissa övningar används en annan persons kroppsvikt för att få en större utmaning.

Kaizen Fitness karaktäriseras av följande:
• Hög puls
• Flera muskelgrupper i en övning
• Kontinuerligt utförande utan vila
• Kort tid, 10‐15 minuter
• Självförsvarsanpassad
• Individanpassningsbar


VARFÖR EN HÖG FYSISK FÖRMÅGA?
Förutom att vi mår bättre, ser bättre ut och mer nöjda med oss själva när vi är vältränade så ger en generell fysisk förmåga bättre möjligheter att fatta beslut och prestera i svåra situationer. För att kunna hantera den mångfald av situationer som uppstår man ha en balanserad förmåga inom ovanstående områden Träningen syftar till att förbättra alla aspekter av den fysiska förmågan vilka kan delas upp enligt nedan. En hög generell fysisk förmåga förbättrar våra möjligheter att fatta beslut och prestera i svåra situationer.

Du utmanar dig genom att göra så mycket du kan. Själv eller med en kamrat Övningarna anpassar du efter din egen förmåga så att du alltid får en träning som är effektiv men inte ger skador.
Utmaningarna innehåller både självförsvarstekniker, mitts-övningar och fysiska kroppsövningar. I början är övningarna enklare, men i takt med att du lär dig mer blir de mer utmanande.