free web design templates


KURSER, SEMINARIER & WORKSHOPS

Vi tillhandahåller både kurser, seminarier och workshops, schemalagd gruppträning och privat instruktör (PI).

Seminarier och workshops
Vi erbjuder kurser, utbildningar och träning i modernt, effektivt och realistiskt självskydd, laga befogenhetsvåld och vapentaktik till företag, myndigheter och privatpersoner.  Kortare seminarier och workshops bl.a. i form av intensiva och introducerande kurser med olika teman – antingen hos oss eller på annan ort.

Privatträning (PI)
Privatinstruktör (PI) erbjuds till individer och grupper, t.ex. företag och organisationer, samt till privatpersoner. Träningens innehåll och upplägg planeras då individuellt efter bakgrund, förutsättningar och mål. Privatträningen sker vanligtvis i vår egen lokal men kan även arrangeras ute hos kund. För mer information vänligen kontakta oss.

Varsam hantering
Speciellt inriktat till vårdpersonal inom sjukvård och äldreomsorgen för att kunna hantera kunderna utan att orsaka någon form av kränkning och skada. 

Våra kurser och utbildningar är 100% inriktade på effektivt självförsvar och självskydd och fungerar både i vardagliga situationer och mer extrema scenarier, t.ex. försvar mot väpnade angrepp och flera motståndare samt bruk av egna vapen och tillhyggen.

Kurserna inkluderar både teknik, taktik och strategi för att identifiera, förebygga och hantera de allra flesta former av hot, konfrontationer och vålds- och nödvärnssituationer. Även nödvärnsrätt, mental förberedelse, stress- och konflikthantering samt första hjälpen belyses och lärs ut.