website design templates


TRÄNING

Klädsel och utrustning
Lämplig klädsel är långa träningsbyxor / svart t-shirt, gi, gymnastikskor / brottningsskor. När man graderar sig till första bältet ska man snarast inköpa klubbens kläder för träning. Ditt graderingsbälte skall alltid bäras.  Vi rekommenderar att införskaffa egen suspensoar, tandskydd och handskar så fort som möjligt. All övrig utrustning finns att på klubben.

Närvaro
Vi rekommenderar en närvaro på minst 80% om man ska kunna tillgodogöra och behålla det man lär sig och om man vill bli uppflyttad till mer avancerad träning i framtiden.

Trivsel- och säkerhetsregler
Alla medlemmar hos KRC är ålagda att följa våra trivsel- och säkerhetsregler. Detta för att skapa en så trevlig, säker och utvecklande träningsmiljö som möjligt.

När man har betalat terminsavgiften förbinder man sig att respektera våra regler. Det är också medlemmens eget ansvar att vid behov teckna en privat olycksfallsförsäkring och genomgå eventuell nödvändig medicinsk kontroll innan träning påbörjas.

Provträning
Alla som är intresserade av vår verksamhet är välkomna att provträna innan de bestämmer sig för att bli medlemmar. Att provträna är gratis och kan göras max två gånger. Därefter krävs erlagd terminsavgift för fortsatt träning.

Obs! Provträning skall förhandsanmälas!
Att provträna innebär också ett aktivt deltagande; att bara närvara som åskådare på ett träningspass är ej tillåtet.